меню
RU
UA
вибір мови

План розвитку ОСР

План розвитку ОСР

 • Порядок надання вихідних даних для розроблення Плану розвитку ОСР

  Згідно зі статтею 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, Оператор системи розподілу (далі — ОСР) щорічно розробляє План розвитку ОСР на наступні 5 календарних років, який подає на затвердження регулятору.

  Для цього ОСР здійснює і координує збір інформації та даних, необхідних для планування розвитку системи розподілу, від Користувачів та замовників, а також від суміжних ОСР та Оператора систем передачі (далі — ОСП). Порядок надання вихідних даних визначений Кодексом систем розподілу.

  Замовники та існуючі Користувачі повинні відповідно до вимог Кодексу систем розподілу надавати ОСР прогнозні та фактичні дані/інформацію, необхідні ОСР для підготовки Плану розвитку ОСР та проведення аналізу, відповідно до Кодексу систем розподілу.

  З метою підготовки Плану розвитку ОСР на наступні 5 календарних років ОСР використовує такі види даних:

  1) прогноз навантаження — включає прогнози споживання електроенергії і потужності навантаження для Користувачів і замовників на визначений період часу;

  2) проектні дані — орієнтовні значення показників, що відносяться до нового обладнання та електроустановок, які заплановані до впровадження Користувачем або замовником;

  3) постійні дані — фактичні дані щодо технічних характеристик (установлених заводом-виробником або визначених за результатами випробувань, що підтверджено відповідним актом), схеми та режими, що характеризують роботу електроустановок Користувачів (та/або їх складових, включаючи пристрої ПА), приєднаних до систем розподілу;

  Проектні та постійні дані складаються з основних та детальних даних. Детальні дані — дані, які мають надаватись Користувачами на додатковий запит ОСР відповідно до типу приєднання їх електроустановок, приєднаних до систем розподілу.

  Користувачі повинні надавати ОСР постійні дані, прогнозні дані та проектні дані, визначені Кодексом систем розподілу.

  Проектні дані надаються усіма замовниками (або Користувачами) під час подання заяви на приєднання до системи розподілу згідно з Кодексом систем розподілу для того, щоб ОСР мав змогу оцінити вплив на систему розподілу та Користувачів, пов’язаний зі здійсненням відповідного приєднання.

  Після укладення договору про приєднання (або розподілу) Користувач (до дати підключення) повинен подати на заміну проектних даних уточнені фактичні дані, які будуть визначені ОСР як постійні дані. Зміни в базу постійних даних вносяться ОСР після приєднання (нового будівництва), реконструкції, технічного переоснащення або виведення з експлуатації електроустановок Користувача.

  З метою підготовки Плану розвитку ОСР Користувачі, визначені Кодексом систем розподілу, відповідно до нього повинні щорічно до 01 вересня надавати прогнози навантаження на щонайменше наступні 5 календарних років, включаючи заплановані зміни (зменшення або збільшення) навантаження, потужності передачі або встановленої потужності (відповідно до типу Користувача). Перший рік прогнозу повинен містити дані у розрізі кожного місяця, інші роки — у розрізі років. Користувачі мають надавати ОСР дані на прогнозний період щодо своїх потреб в обсягах споживання/виробництва електроенергії, активної та реактивної потужності вцілому та по кожній точці приєднання до системи розподілу.

  Така вимога стосується Користувачів, електроустановки яких приєднані до мереж напругою 1 кВ та вище, та якщо такі Користувачі є:

  1) споживачами, потужність навантаження яких становить 5 МВт та більше;

  2) розподіленою генерацією встановленої потужності 1 МВт та більше (де ОСР вважає це за доцільне);

  3) ОСР та/або ОМСР, приєднаними до системи розподілу, чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше;

  4) постачальниками від імені їх споживачів, якщо пропоновані постачальниками заходи з управління попитом у сумі становлять 5 МВт та більше;

  Додатково до періодичного оновлення даних планування Користувач повинен надавати повідомлення про будь-які істинні зміни у системі Користувача або в режимі її експлуатації, щоб ОСР міг підготувати свій план розвитку, бюджет і реалізувати будь-які необхідні системні зміни. Така інформація повинна включати будь-які зміни (збільшення або зменшення) навантаження, вимоги до передачі або встановленої генеруючої потужності залежно від обставин, часу (запланованого або фактичного) та причини. У разі незапланованих змін у системі Користувача або в режимі її роботи Користувач повинен якомога швидше повідомити про це ОСР, щоб ОСР міг забезпечити будь-які надзвичайні заходи в разі необхідності.

  Дані щодо визначення обсягів споживання, активної та реактивної потужності окремих споживачів, вузлів та перетинів, а також рівні напруги в характерних точках мережі та інші дані щодо схеми електрозабезпечення та режиму роботи обладнання мають бути отримані у процесі здійснення контрольного виміру у режимні дні.

  Визначення обсягів споживання активної та реактивної потужності окремих споживачів (крім побутових) здійснюється цими споживачами, які несуть відповідальність за достовірність даних, що надаються.

  Для потреб планування розвитку системи розподілу ОСР може призначити додатковий контрольний вимір у характерний для даного ОСР період (день).

  Якщо навантаження або обсяги відпуску електричної енергії в систему розподілу можуть спричинити суттєвий вплив на безпеку роботи системи розподілу, дані фактичного споживання/виробництва та попиту активної потужності та енергії мають містити:

  1) фактичні добові графіки споживання/виробництва активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту в ОЕС України, дати яких визначаються ОСП;

  2) фактичні добові графіки споживання/виробництва активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту кожного Користувача, дати яких визначаються Користувачем з урахуванням статичних даних та/або умов виробництва;

  ОСР формують та забезпечують оновлення баз даних, визначених цим Кодексом, однолінійних мереж Користувачів, параметрів, визначених цим Кодексом (мережі класами напруги 6 кВ та вище з відображенням на них точок приєднання до мереж інших ОСР, Користувачів — виробників/споживачів, електричні мережі яких знаходяться у спільному користуванні).

  На окремий обґрунтований запит ОСР Користувачі зобов’язані надавати іншу інформацію, яка за оцінкою ОСР у певних випадках потрібна для перспективного планування.

 • Коментар щодо процедури передачі вихідних даних

  Переліки вихідних даних, бланк листа — звернення та бланки типових форм надання інформації для розроблення Плану розвитку ОСР за групами Користувачів системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» додаються нижче.

  Вихідні дані надаються до АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» листом-зверненням (сканована копія з заповненими додатками типових форм) з додаванням заповнених типових форм у форматі Excel на електронну пошту UkraintsevNA@dtek.com.

  Консультації з приводу змісту вихідних даних та заповнення типових форм надаються за телефоном: +38(056)373-50-82 та електронним адресом: UkraintsevNA@dtek.com.

 • Переліки та типові форми надання вихідних даних

  1. Споживачі електричної енергії.

  Перелік вихідних даних, які надаються споживачами електричної енергії
  Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
  1 Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 років Споживачі, дозволена потужність електроустановок яких в одній точці приєднання становить 5 МВт та більше Форма 1 (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
  2 Виміри рівнів напруги та навантаження ПС 35 кВ і вище за режимний робочий день Споживачі – власники підстанцій 35 кВ і вище з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВт×год та більше Форма 2 (піврічна) двічі на рік (червень, грудень), протягом 5 робочих днів після проведення вимірів  
  3 Затверджена схема нормального режиму ПС 35 кВ і вище (станом на 1 січня) Споживачі – власники підстанцій 35 кВ і вище, приєднаних до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема  
  4 Затверджена електрична однолінійна розрахункова схема лінії 6-35 кВ (станом на 1 січня) Споживачі – власники ліній 6-35 кВ у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі 6-35кВ
  5 Характеристики електродвигунів напругою вище 1000 В (станом на 1 січня) Споживачі – власники електродвигунів напругою вище 1000 В в довільній формі, яка забезпечує надання повного переліку зазначених характеристик електродвигунів до 15 січня Номінальна активна потужність (кВт), номінальний коефіцієнт потужності, номінальна міжфазна напруга (кВ), кратність пускового струму по відношенню до номінального, номінальний струм електродвигуна (А), надперехідна ЕРС міжфазна (кВ); місця приєднання електродвигунів
  6 Характеристики електроустановок з нелінійним навантаженням (станом на 1 січня) Споживачі – власники електроустановок з нелінійним навантаженням на напрузі вище 1000 В в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня Вентильні перетворювачі (головним чином тиристорні), установки дугового і контактного електрозварювання, електродугові сталеплавильні печі та рудотермічні печі, силові магнітні підсилювачі тощо
  7 Уставки РЗА на вимикачах напругою 6-154 кВ (станом на 1 січня) Споживачі – власники електроустановок, в яких встановлені вимикачі напругою 6-154 кВ в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  

  2. Виробники електричної енергії.

  Перелік вихідних даних, які надаються виробниками електричної енергії
  Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
  1 Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії на наступні 5 років Виробники е/е — власники електростанцій з встановленою потужністю 1 МВт та більше, приєднаних до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» Форма 3 (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
  2 Затверджена електрична однолінійна розрахункова схема лінії 6-35кВ (станом на 1 січня) Виробники е/е — власники ліній 6-35 кВ, через які до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» приєднані електроустановки з виробництва е/е (крім домогосподарств) у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі 6-35кВ
  3 Характеристики генеруючих елементів (станом на 1 січня) Виробники е/е — власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання повного переліку зазначених характеристик генеруючих елементів до 15 січня Номінальна активна або повна потужність поелементно (кВт або кВА), номінальний коефіцієнт потужності, номінальна міжфазна напруга (кВ), надперехідний опір електричної машини по повздовжній вісі (що відповідає її опору в початковий момент КЗ), надперехідна ЕРС у відносних одиницях, місця їх приєднання
  4 Опис режимів роботи генеруючих потужностей Виробники е/е — власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
  5 Уставки РЗА на вимикачах напругою 6-154 кВ Виробники е/е — власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
  (станом на 1 січня)
  6 Струми короткого замикання для максимального та мінімального режиму роботи генеруючих потужностей Виробники е/е — власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
  7 Значення реактансів R та X для максимального та мінімального режиму роботи генеруючих потужностей Виробники е/е — власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  

  3. Оператори суміжних систем розподілу.

  Перелік вихідних даних, які надаються суміжними ОСР
  Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
  1 Прогноз активної потужності електричного навантаження на наступні 5 років Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше Форма 4 (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
  2 Електрична однолінійна розрахункова схема лінії від точки розмежування до першого вимикача з РЗА Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі
  3 Струми короткого замикання для максимального та мінімального режиму роботи мережі, приєднаної до точки розмежування Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
  4 Уставки РЗА на першому вимикачеві від точки розмежування Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
  (станом на 1 січня)  
  5 Значення реактансів R та X для максимального та мінімального режиму роботи мережі, приєднаної до точки розмежування Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  

  4. Оператори малих систем розподілу.

  Перелік вихідних даних, які надаються операторами малих систем розподілу

  Вихідні дані

  Суб’єкти, які надають вихідні дані

  Форма надання вихідних даних

  Терміни надання вихідних даних

  Примітки щодо змісту вихідних даних

  1

  Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 років

  Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше

  Форма 5 (річна)

  до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором

   

  2

  Затверджена електрична однолінійна розрахункова схема лінії 6-35кВ (станом на 1 січня)

  Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»

  у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  до 15 січня року, на який затверджена схема

  На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі 6-35кВ

  3

  Характеристики електродвигунів напругою вище 1000В (станом на 1 січня)

  Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»

  в довільній формі, яка забезпечує надання повного переліку зазначених характеристик електродвигунів

  до 15 січня

  Номінальна активна потужність (кВт), номінальний коефіцієнт потужності, номінальна міжфазна напруга (кВ), кратність пускового струму по відношенню до номінального, номінальний струм електродвигуна (А), надперехідна ЕРС міжфазна (кВ); місця приєднання електродвигунів

  4

  Характеристики електроустановок з нелінійним навантаженням (станом на 1 січня)

  Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»

  в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  до 15 січня

  Вентильні перетворювачі (головним чином тиристорні), установки дугового і контактного електрозварювання, електродугові сталеплавильні печі та рудотермічні печі, силові магнітні підсилювачі тощо

  6

  Уставки РЗА на вимикачах напругою 6-154 кВ (станом на 1 січня)

  Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»

  в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  до 15 січня

   

  5. Постачальники електричної енергії.

  Перелік вихідних даних, які надаються постачальниками електричної енергії

  Вихідні дані

  Суб’єкти, які надають вихідні дані

  Форма надання вихідних даних

  Терміни надання вихідних даних

  Примітки щодо змісту вихідних даних

  1

  Прогноз обсягів постачання електричної енергії споживачам з урахуванням запланованих заходів з управління попитом на наступні 5 років

  Постачальники від імені їх споживачів, якщо пропоновані постачальниками заходи з управління попитом у сумі становлять 5 МВт та більше

  Форма 6 (річна)

  до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором

   

  6. Оператор системи передачі.

  Перелік вихідних даних, які надаються оператором системи передачі (ОСП)

  Вихідні дані

  Споживачі електричної енергії, які надають вихідні дані

  Форма надання вихідних даних

  Терміни надання вихідних даних

  Примітки щодо змісту вихідних даних

  1

  Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії електростанціями ОЕС, від яких живляться мережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на наступні 5 років

  Оператор системи передачі

  Форма 7 (річна)

  до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором

   

  2

  Прогноз потужності передачі активної електричної енергії через шини ПС 330 кВ в мережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» на наступні 5 років

  Оператор системи передачі

  Форма 8 (річна)

  до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором

   

  3

  Затверджена схема нормального режиму ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (станом на 1 січня)

  Оператор системи передачі

  у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  до 15 січня року, на який затверджена схема

   

  4

  Виміри рівнів напруги на шинах 10-35-110(154) кВ ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», за режимний робочий день

  Оператор системи передачі

  у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  двічі на рік (червень, грудень), протягом 5 робочих днів після проведення вимірів

   

  5

  Струми короткого замикання на шинах 10-35-110(154) кВ ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», для максимального та мінімального режиму роботи

  Оператор системи передачі

  у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  до 15 січня

   

  6

  Уставки РЗА на вимикачах 10-35-110(154) кВ, від яких живляться мережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (станом на 1 січня)

  Оператор системи передачі

  у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  до 15 січня

   

  7

  Значення реактансів R та X на шинах 110(154) кВ ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», для максимального та мінімального режиму роботи

  Оператор системи передачі

  у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації

  до 15 січня

   
зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами